MUDr. Beata Dikaszová, praktická lekárka pre dospelých